Slide COMENÇA AQUÍ

Accessibilitat per a la Inclusió Laboral

Una empresa inclusiva avança en la qualitat dels seus processos.

Una empresa inclusiva avança cap a la qualitat dels seus processos

Segons la norma ISO/TC 16027, es defineix accessibilitat com la facilitat en l’ús, de manera eficient i satisfactori, d’un producte o servei, entorn o instrument, per a persones que tenen diferents capacitats.

El servei s’orienta a revisar, adaptar i dissenyar materials i processos per a facilitar la inclusió laboral.

El servei d'Accessibilitat per a la Inclusió Laboral inclou:

Accessibilitat inclusió laboral anàlisi

Pas 1. Anàlisi

Comprovar l'accessibilitat de documents, processos i materials.

Identificar aspectes de millora en els processos: reclutament i selecció, acolliment, documentació oficial, formació i comunicació.

Pas 2. Adaptació

Revisió dels documents i materials.

Perquè siguin accessibles tant per a persones amb discapacitat com per a qualsevol altra persona destinatària.

Accessibilitat Inclusió Laboral Adaptació

Evaluación online gratuita

Avalua la teva empresa amb aquest test ràpid i descobreix en quina fase es troba en la seva incorporació de la Diversitat i Inclusió.

L'Accessibilitat Universal en les Empreses

L’accessibilitat universal és la característica que han de complir els entorns, béns, productes i serveis, que permeten a totes les persones el seu accés, comprensió, utilització i gaudir de manera normalitzada, còmoda, segura i eficient.

Des d’OBBIA acompanyem a les empreses a realitzar les següents accions per a fomentar l’accessibilitat:

  • Adaptar i/o dissenyar documents i processos.
  • Comprovar l’accessibilitat en els espais de treball.
  • Fomentar sistemes de comunicació alternatius.

RECORDA: Quan més accessibles i usables siguin els entorns, serveis i/o productes, major serà el nombre de clients potencials als quals l’empresa podrà arribar.