Slide New Layer COMENÇA AQUÍ

Impacte i Sostenibilitat social

Una empresa inclusiva modifica el seu entorn, això és impacte.

Com millorem la Sostenibilitat i l'Impacte Social de les Empreses?

T’acompanyem a potenciar l’impacte positiu del Pla de Diversitat & Inclusió de la teva empresa.

Comencem per definir què és un Pla de Diversitat & Inclusió (PDI). Un PDI és un document formal on es recull l’estratègia que es desenvolupa i s’implementa en l’empresa per a integrar la diversitat i la inclusió de manera transversal en tota l’organització.

Quan parlem de Diversitat ens referim a l’existència i integració de la diferència dins de les empreses, a través de polítiques de contractació fins a la fidelització del talent.

Ens referim a Inclusió quan totes les persones de l’empresa participen de manera plena, integrant-les i posant-les en valor a través de la seva participació activa.

Així doncs, per a mesurar l’impacte de l’aplicació de polítiques de gestió de la diversitat i la inclusió (clima laboral, procés de reclutament, fidelització dels grups d’interès, entre altres) és important establir indicadors.

El mesurament de l’impacte situa a l’empresa en un procés de millora constant, on el seu valor no només es mesura pel seu benefici econòmic, sinó també per la seva aportació al desenvolupament social i econòmic del seu entorn.

El servei d'Impacte per a millorar l'Impacte Social de les Empreses inclou:

impacte mètrica

Pas 1. Mètrica

Eines a mida

Mesurar l’efectivitat de les accions realitzades i la seva rendibilitat, en relació amb els objectius del Pla de Diversitat i Inclusió.

Pas 2. Comunicació

Seguiment de l'estratègia

Accions de comunicació dirigides als diferents grups d’interès, per a donar a conèixer la contribució de l’empresa a un entorn més sostenible i equitatiu.

impacte comunicació
impacte aliances i sinergies

Pas 3. Aliances i sinergies

Intermediació de valors

Generar espais de connexió i diàleg amb altres empreses per a compartir experiències i crear valor.