Slide COMENÇA AQUÍ fondo servicios

Accessibilitat per a la Inclusió Laboral

Revisem i adaptem processos i materials. Com més accessible i inclusiva sigui la teva empresa, més atractiva resultarà. servicios obbia

Una empresa inclusiva avança cap a la qualitat dels seus processos

Segons la norma ISO/TC 16027, es defineix accessibilitat com la facilitat en l’ús, de manera eficient i satisfactori, d’un producte o servei, entorn o instrument, per a persones que tenen diferents capacitats.

El servei s’orienta a revisar, adaptar i dissenyar materials i processos per facilitar-ne la comprensió i la utilització.

El servei d'Accessibilitat per a la Inclusió Laboral inclou:

Accessibilitat inclusió laboral anàlisi

Pas 1. Anàlisi

Revisió de l'accessibilitat de l'empresa

Revisar documents, materials i processos de l’empresa per a que compleixin amb els criteris universals d’accessibilitat.

Pas 2. Adaptació

Actualitzar documents, materials i processos

Aplicar criteris d’accessibilitat per a l’adaptació i disseny de documents, materials i processos estandaritzats, o propis de cada empresa.

Accessibilitat Inclusió Laboral Adaptació

Avaluació online gratuïta

Avalua la teva empresa amb aquest test ràpid i descobreix en quina fase es troba en la seva incorporació de la Diversitat i Inclusió.

L'Accessibilitat Universal a les Empreses

L’accessibilitat universal és la característica que han de complir els entorns, béns, productes i serveis, per a què permetin a totes les persones el seu accés, comprensió i utilització, així com, gaudir de manera normalitzada, còmoda, segura i eficient.

Tenir en compte criteris d’accessibilitat a la teva empresa t’aporta beneficis com…

  • Arribar a més perfils professionals
  • Obrir l’accés al talent 
  • Ampliar els teus grups d’interès  
  • Donar compliment a les normatives vigents