Slide COMENÇA AQUÍ

Llei General de Discapacitat

Si la teva empresa té més de 50 persones, ha de complir la Llei General de Discapacitat.

T'ajudem a complir amb la Llei General de la Discapacitat (LGD)

L’Article 42.1 de la Llei General dels Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre), estableix que aquelles empreses que ocupen 50 o més persones treballadores (còmput total de persones ocupades) estan obligades al fet que, almenys, el 2% de la plantilla tinguin el certificat de discapacitat (percentatge de discapacitats igual o superior al 33%). Complir aquesta llei et converteix en una empresa socialment responsable.

Facilitem:

  • Selecció de personal: Selecció de les candidatures més apropiades segons les necessitats de cada empresa.
  • T’acompanyem en tot moment: Suport a l’empresa al llarg de tot el procés.
  • Compliment de la Llei General de Discapacitat: Gestió i seguiment en les bonificacions, reduccions a la Seguretat Social i altres ajudes.

Avaluació online gratuïta

Avalúa la teva empresa amb aquest test ràpid i descobreix a quina fase es troba en relació a la incorporació de la Diversitat i Inclusió

El Servei de la Llei General de la Discapacitat (LGD) inclou:

Amb aquest servei assessorem l’empresa en el compliment de la llei, a través de la inserció laboral de persones amb discapacitat.

Llei General Discapacitat estratègia

Pas 1. Estratègia

Gestió de la incorporació al treball

Orientem sobre plans d’aflorament i en la planificació de la incorporació de persones amb discapacitat.

Pas 2. Reclutament

Procés de selecció

Definició del procés de contractació, cerca del perfil idoni per a la candidatura i propostes d’adaptacions necessàries.

Llei General Discapacitat Reclutament
Llei General Discapacitat Assessorament

Pas 3. Assessorament

Personalitzat i especialitzat

Gestionem i fem el seguiment de les bonificacions i reduccions a la Seguretat Social, així com, altres ajudes oficials.