Slide COMENÇA AQUÍ

Consultoria per a la Gestió de la
Diversitat i la Inclusió

El servei està orientat a promoure la diversitat i la inclusió laboral.

En què consisteix el servei de Consultoria en Diversitat i Inclusió?

Elaborem el Pla de Diversitat & Inclusió identificant en quin punt es troba l’empresa respecte a la incorporació i la gestió de la diversitat. Detectem oportunitats de millora i definim objectius concrets per a determinar els pròxims passos.

Tenir un pla estratègic sobre Diversitat & Inclusió permet a l’empresa crear valor en qüestions com la innovació, la rendibilitat i la sostenibilitat.

En OBBIA avaluem els següents aspectes:

 1. Participació i promoció: la teva empresa té un pla de diversitat & inclusió?
 2. Gestió de recursos humans: la teva empresa inclou la perspectiva de la diversitat en la creació d’equips?
 3. Accessibilitat: la teva empresa és accessible per a qualsevol persona que presenta la seva candidatura?
 4. Formació: la teva empresa ofereix formació sobre diversitat & inclusió a l’equip?
 5. Rendibilitat: la teva empresa mesura els resultats que la diversitat & inclusió aporta?
 6. Comunicació: la teva empresa comparteix amb els grups d’interès l’impacte social que genera la diversitat & inclusió?

Finalment, la mescla de talents, procedències i capacitats crea més coneixement, lideratge i benestar en la companyia. Per tant, promoure una cultura de la responsabilitat, equipara les oportunitats i genera un repartiment equilibrat d’espais personals.

Avaluació en línia gratuïta
Avalua la teva empresa amb aquest test ràpid i descobreix en quina fase es troba en la seva incorporació de la Diversitat i Inclusió

Com treballem la Consultoria en Diversitat i Inclusió?

Consultoria Diversitat Inclusió Diagnòstic

Pas 1. Diagnòstic

Anàlisi de la Diversitat i la Inclusió.

Realitzem una anàlisi completa de la realitat actual, a nivell qualitatiu i quantitatiu, sobre la gestió de la diversitat i la inclusió.

Pas 2. Pla d'acció

Pla de treball per a impulsar la Diversitat i la Inclusió.

Presentem una proposta de treball per a elaborar els objectius, mesures i accions que impulsin la gestió de la diversitat i la inclusió. Planifiquem un calendari d’implementació.

Consultoria Diversitat Inclusió pla d'acció
Consultoria Diversitat Inclusió Avaluació

Pas 3. Avaluació

Avaluació del Pla de Diversitat i Inclusió

Establim, juntament amb l’equip de l’empresa, els indicadors i resultats esperats per a fer el seguiment i avaluar l’impacte del Pla de Diversitat & Inclusió.

Quins beneficis té la gestió de la Diversitat i Inclusió per a una empresa?

 • Suma valor a la teva marca
 • Millora del capital humà i de la innovació
 • Augment de talent en l’organització
 • Més oportunitats laborals
 • Millora l’eficàcia en els equips
 • Processos i serveis en línia amb les tendències de consum
 • Sostenibilitat econòmica
 • Augment de la producció
 • Augmenta l’eficiència