Slide COMENÇA AQUÍ

Consultoria per a la Gestió de la
Diversitat i la Inclusió

El servei està orientat a desenvolupar i actualitzar plans de diversitat i inclusió. servicios obbia servicios obbia

En què consisteix el servei de Consultoria en Diversitat i Inclusió?

Tenir un pla estratègic sobre Diversitat & Inclusió permet a l’empresa crear valor en la innovació, la rendibilitat i la sostenibilitat.

Elaborem i revisem el Pla de Diversitat & Inclusió identificant en quin punt es troba l’empresa respecte a la gestió de la diversitat i inclusió.

Detectem oportunitats de millora i definim objectius i accions per a determinar els passos de l’estratègia.

Avaluació en línia gratuïta
Avalua la teva empresa amb aquest test ràpid i descobreix en quina fase es troba en la seva incorporació de la Diversitat i Inclusió

Com treballem la Consultoria en Diversitat i Inclusió?

Consultoria Diversitat Inclusió Diagnòstic

Pas 1. Diagnòstic

Anàlisi de la gestió de la diversitat i la inclusió

Realitzem una anàlisi completa, a nivell qualitatiu i quantitatiu, de la realitat actual de l’empresa i d’aquelles accions que s’estan realitzant, per obtenir un mapa inicial de la diversitat i la inclusió existents.

Diagnostiquem diferents àrees de treball:

  1. Política de recursos humans i gestió de persones
  2. Processos organitzatius
  3. Comunicació interna i externa
  4. Accessibilitat
  5. Rendibilitat

Pas 2. Pla d'acció

Elaborem el pla de Diversitat & Inclusió

Presentem una proposta de treball per definir els objectius, accions i indicadors per implementar i gestionar el pla, de forma transversal i efectiva.

 

Consultoria Diversitat Inclusió pla d'acció
Consultoria Diversitat Inclusió Avaluació

Pas 3. Avaluació

Medició de l'impacte del pla de Diversitat & Inclusió

Acompanyem i assessorem, a l’equip de l’empresa, per fer el seguiment i avaluar la implementació del pla de Diversitat & Inclusió.

Tenir el teu pla de Diversitat & Inclusió t'aporta beneficis com...

  • Augmentar el valor de la teva marca
  • Atraure talent
  • Incorporar perspectives diverses que t’aporten solucions innovadores i creatives
  • Alinear-te amb les tendències de consum responsable i sostenible
  • Incrementar la productivitat i l’eficàcia dels equips