Slide COMENÇA AQUÍ

Incorporació de la Diversitat

Una empresa inclusiva integra perfils diferents.

Inclusió Laboral i Incorporació de la Diversitat

Acompanyem a l’empresa per a formar equips des de la inclusió i la diversitat. Realitzem processos de definició de perfils, cerca i incorporació de talents. Seguim i avaluem tot el procés perquè sigui un èxit.

OBBIA guia a l’empresa perquè tots aquests talents siguin gestionats d’una forma inclusiva. De quina manera?

  • Facilitem la creació d’espais on tots els talents de l’empresa puguin participar en igualtat de condicions.
  • Assessorem en l’accessibilitat d’espais, processos, recursos i entorn laboral de l’empresa per a afavorir la diversitat i la inclusió laboral.
  • Elaborem guies, indicacions i materials creatius i accessibles sobre com gestionar la diversitat i la inclusió en l’empresa.

La diversitat no és una qüestió de quotes d’un grup concret (gènere, edat, ètnia, capacitat) sinó de participació i aportació de diferents mirades, perspectives, experiències, valors.

El servei d'Incorporació de la Diversitat inclou:

Incorporació Diversitat definició del perfil

Pas 1. Definició del perfil

Ens encarreguem de buscar a les persones

Definim el perfil que necessita l’empresa ajustant els criteris d’inclusió laboral i tenint en compte els criteris d’accessibilitat (llenguatge, redacció d’ofertes laboral).

Pas 2. Prospecció

Competències i punts forts

Reclutem, preseleccionem els perfils i presentem els informes de les candidatures.

Incorporació Diversitat Prospecció
Incorporació Diversitat Assessorament

Pas 3. Assessorament

Proporcionem recursos a les empreses

Dissenyem recursos, materials i eines de suport, per a l’empresa, que facilitin la inclusió laboral de nous talents.

Pas 4. Resultats

Gestió i control efectiu

Fem el seguiment, avaluació i tancament per a garantir l’èxit de la incorporació.

Incorporació Diversitat Resultats

Construir Entorns Laborals Inclusius

BENEFICIS:

  1. Gestionar la diversitat implica treballar amb l’objectiu de desenvolupar entorns de treball inclusiu.
  2. Incorporar la diversitat és un procés progressiu que requereix donar suport a cada acció en l’anterior i que és difícil que tingui èxit si les accions que es duguin a terme, no es construeixen amb un ordre i una base sòlida.