Slide servicios obbia COMENÇA AQUÍ servicios obbia

Serveis per a la gestió de la diversitat i la inclusió laboral

Creem models personalitzats de diversitat, equitat i inclusió per aportar solucions pràctiques a l'estratègia de les empreses i organitzacions.

Com treballem la diversitat i la inclusió laboral a les empreses i organitzacions

inicio Per conèixer el punt de partida del client en la gestió de la diversitat. diagnostico Mitjançant eines i entrevistes, identifiquem punts forts, resistències i oportunitats. Per conèixer el punt de partida del client en la gestió de la diversitat. Plan de trabajo Proposem objectius, mesures i accions que impulsen la gestió de la diversitat. Per conèixer el punt de partida del client en la gestió de la diversitat. Mitjançant eines i entrevistes, identifiquem punts forts, resistències i oportunitats. implementacion Organització i execució de les accions acordades. Para conocer el punto de partida del cliente en la gestión de la diversidad. Mitjançant eines i entrevistes, identifiquem punts forts, resistències i oportunitats. Proposem objectius, mesures i accions que impulsen la gestió de la diversitat. evaluacion Conèixer els indicadors i resultats esperats per valorar l’impacte i l’èxit del pla. Per conèixer el punt de partida del client en la gestió de la diversitat. Mitjançant eines i entrevistes, identifiquem punts forts, resistències i oportunitats. Organització i execució de les accions acordades. Proposem objectius, mesures i accions que impulsen la gestió de la diversitat.
Diversidad y inclusión laboral

Consultoria per a la gestió de la diversitat i la inclusió

Elabora el Pla de Diversitat & Inclusió de la teva empresa.

Analitzem quin és el punt de partida del teu equip respecte a la incorporació de la diversitat i a partir d’aquí, proposem accions i indicadors per avaluar la seva evolució.

El servei de Consultoria per a la gestió de la diversitat i la inclusió inclou:

1

Diagnòstic

Realitzem un anàlisi complert de la realitat actual, a nivell qualitatiu i quantitatiu, sobre la gestió de la diversitat i la inclusió.

2

Pla d’acció

Presentem una proposta de treball per elaborar els objectius, mesures i accions que impulsen la gestió de la diversitat i la inclusió. Planifiquem un calendari d’implementació.

3

Avaluació

Establim, conjuntament amb l’equip de l’empresa, els indicadors i resultats esperats per fer el seguiment i avaluar l’impacte del Pla de Diversitat & Inclusió.

Vols saber més sobre el servei de Consultoria per a la gestió de la diversitat i la inclusió?
Incorporació Diversitat Resultats

Llei General de la Discapacitat (LGD)

Si la teva empresa té més de 50 persones treballadores ha de complir la Llei General de la Discapacitat.

T’acompanyem en tot el procés per al compliment de la llei i la incorporació laboral de persones amb discapacitat, a través de la contractació directa.

El servei de la Llei General de la Discapacitat Llei (LGD) inclou:
1

Estratègia

Orientem sobre plans d’aflorament i en la planificació de la incorporació de persones amb discapacitat.

2

Reclutament

Definició del procés de contractació, cerca del perfil idoni per a la candidatura i propostes d’adaptacions necessàries.

3

Assessorament

Gestionem i fem el seguiment de les bonificacions i reduccions a la Seguretat Social, així com, altres ajuts oficials.

Vols saber més sobre el servei de la Llei General de la Discapacitat (LGD)?
diversidad e inclusión

Accessibilitat

Una empresa inclusiva és aquella que promou i incentiva la pluralitat del seu equip de treball.

Revisem, adaptem, creem materials i processos de l’empresa per facilitar l’accessibilitat i la inclusió laboral.

El servei d'Accessibilitat inclou:
1

Anàlisi

Identificar aspectes de millora en els processos: reclutament i selecció, on boarding, documentació oficial, formació i comunicació interna i externa.

2

Adaptació

Dels documents i materials per facilitar-ne la comprensió de qualsevol grup d'interès.

Vols saber més sobre el servei d'Accessibilitat?
Formació Diversitat Inclusió Recursos

Formació en Diversitat i Inclusió

Adquireix eines per impulsar equips de treball plurals.

T’oferim recursos a mida per guiar el teu equip en el procés d’incorporació de la diversitat de manera orgànica, transversal i genuïna. 

El servei de Formació en Diversitat i Inclusió inclou:
1

Formacions a mida

Organitzem càpsules, sessions i tallers formatius per als equips de l'empresa, sobre diversitat, equitat i inclusió laboral.

2

Recursos

Facilitem recursos i eines perquè l'empresa incorpori, de manera efectiva, una comunicació inclusiva i accessible.

3

Continguts

Generem contingut en diferents formats per apropar la diversitat i la inclusió als equips de treball.

Vols saber més sobre el servei de Formació en Diversitat i Inclusió?
diversidad e inclusión

Incorporació de la diversitat

Una empresa inclusiva integra perfils diversos.

Realitzem processos de definició de perfils laborals, reclutament, preselecció i disseny de suports per la incorporació de talents. Seguim i avaluem tot el procés perquè sigui un èxit.

El servei d'Incorporació de la diversitat inclou:
1

Definició del perfil

Definim el perfil que necessita l’empresa ajustant els criteris d’inclusió laboral.

2

Prospecció

Reclutem, preseleccionem els perfils i presentem els informes de les candidatures.

3

Assessorament

Dissenyem recursos, materials i eines de suport, per a l’empresa, que facilitin la inclusió laboral de nous talents.

Número cuatro

Resultats

Fem el seguiment, l’avaluació i el tancament per garantir l’èxit de la incorporació.

Vols saber més sobre el servei d'Incorporació de la diversitat?