0%

Avalúa la teva empresa amb aquest test ràpid i descobreix a quina fase es troba en relació a la Diversitat, Equitat i Inclusió (DEI)

Descobreix en quin punt es troba la teva empresa en relació a les polítiques i gestió de la Diversitat, Equitat i Inclusió (DEI) i la seva gestió.

1 / 10

Polítiques de Diversitat: La teva empresa té polítiques formals que promoguin la DEI en el lloc de treball?

2 / 10

Capacitació sobre DEI: La teva empresa ofereix formació regular a totes les persones treballadores sobre diversitat, equitat i inclusió?

3 / 10

Representació Equitativa: A la teva empresa es treballa per assegurar una representació equitativa de gènere, ètnia i altres identitats diverses, a tots els nivells de la organització?

4 / 10

Processos de Reclutament Inclusius: La teva empresa implementa eines o pràctiques de reclutament i selecció aplicant mesures d'inclusió?

5 / 10

Suport a la Inclusió: A la teva empresa, existeixen grups d'afinitat o iniciatives específiques que donin suport a la inclusió de minories i altres grups subrepresentats?

6 / 10

Accessibilitat: La teva empresa revisa i adapta el seu entorn de treball per assegurar que sigui accessible per a qualsevol persona?

7 / 10

Avaluacions de DEI: La teva empresa realitza avaluacions periòdiques per identificar i corregir possibles biaixos o desigualtats?

8 / 10

Feedback i millora contínua: Hi ha mecanismes establerts per recollir i actuar segons el feedback de les persones treballadores, sobre la DEI?

9 / 10

Compromís de la Direcció: Demostra l'alta direcció un compromís visible i actiu amb la diversitat, l'equitat i la inclusió?

10 / 10

Medició i Informe: La teva empresa mesura i reporta regularment el seu progrés, quant a diversitat, equitat i inclusió, a tots els grups d'interès?

Si us plau, introdueix les teves dades per poder veure els resultats. Gràcies.

En breus ho tenim llest...

A OBBIA som expertes en DEI, t'acompanyem?

AGENDAR UNA CONSULTA

O bé, ens pots escriure a hola@obbia.cat.

Si aquesta evaluació t'ha resultat útil, pots compartir-la a LinkedIn

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte