El poder de la neurodiversitat en el treball

OBBIA / Recursos  / El poder de la neurodiversitat en el treball
neurodiversidad en el trabajo

El poder de la neurodiversitat en el treball

Què s’entén per neurodiversitat?

La neurodiversitat es refereix a les diferències naturals en el desenvolupament del cervell humà i els seus processos cognitius, és a dir, estils de neurodesenvolupament que no segueixen el patró típic. Per exemple, condicions com la dislèxia, el TEA (trastorn de l’Espectre Autista), TDAH (trastorn per dèficit d’atenció) i AACC (altes capacitats).

Importància de la neurodiversitat en l’àmbit laboral

La neurodiversitat a la feina és un repte rellevant de l’entorn actual.

La diversitat cognitiva és un fet que està present i va en creixement dins l’entorn laboral i això ocorre perquè s’avança en recerca, en la normalització i l’enfocament positiu de la neurodivergència.

Les formes de pensar, raonar i crear, de les persones, independentment de com funcioni el seu cervell, impulsa la creativitat i productivitat dels equips de treball.

Reconèixer, acceptar i aprofitar la neurodiversitat és fonamental per promoure la inclusió i l’equitat al lloc de treball.

Beneficis de la neurodiversitat a l’empresa

 • La neurodiversitat aporta perspectives i habilitats úniques i diverses als equips de treball.
 • Potencia la creativitat, la innovació i la resolució de problemes. Acceptar la diversitat pot conduir a un ambient laboral més enriquidor i productiu.

Creant un entorn laboral inclusiu

 • La creació d’un entorn laboral inclusiu implica adaptar les pràctiques i polítiques de l’empresa.
 • Proporcionar suport i recursos a persones treballadores neurodiverses facilita la seva integració i desenvolupament professional.
 • Fomentar la diversitat al lloc de treball promou la tolerància, el respecte i la igualtat d’oportunitats.
neurodiversidad en el trabajo

Contractació i suport a persones neurodivergents

La contractació i suport a persones neurodivergents a l’entorn laboral és fonamental per promoure la inclusió i diversitat a les empreses.

Procés de contractació inclusiu

El procés de contractació inclusiu ha de tenir en compte les necessitats i habilitats de les persones neurodivergents. Algunes pràctiques inclusives que es poden implementar inclouen:

 • Oferir informació clara sobre el procés de selecció.
 • Proporcionar ajustos en les proves de selecció per adaptar-se a diferents formes de processament de la informació i de comunicació.
 • Promoure la diversitat en els panells de selecció per evitar biaixos.

Adaptacions i ajustos raonables

Per garantir la igualtat d’oportunitats, és important oferir adaptacions i ajustos raonables a les persones neurodivergents un cop han estat contractades. Algunes d’aquestes adaptacions poden incloure:

 • Flexibilitat en els horaris de treball.
 • Entrenament especialitzat per millorar el rendiment laboral.
 • Suport en la comunicació i la interacció amb altres membres de l’equip.
 • Àrees o espais de treball que facilitin la concentració

Suport continu en el lloc de treball

El suport continu en el lloc de treball és essencial per garantir la integració i el benestar de les persones. Algunes mesures de suport que poden implementar-se són:

 • Assignar una persona mentora o companya de feina que pugui oferir orientació.
 • Crear espais de comunicació segurs on les persones puguin expressar les seves necessitats i preocupacions.
 • Proporcionar formació contínua per al desenvolupament professional i personal.

Impacte en la productivitat i satisfacció de l’equip

La neurodiversitat en el treball no només promou la inclusió, sinó que també té un impacte directe en la productivitat i satisfacció de l’equip.

Augment de la productivitat a través de la neurodiversitat

Les persones neurodivergents aporten habilitats úniques que poden impulsar la productivitat a l’entorn laboral. En reconèixer i valorar aquestes diferències cognitives, les empreses poden beneficiar-se de la creativitat i el pensament innovador.

Millorar la satisfacció de la clientela

La diversitat en els equips de treball, incloent persones neurodiverses, pot portar a una major atenció a les necessitats de la clientela i a una millora en la qualitat del servei. La diversitat de pensaments i enfocaments pot resultar una solució més efectiva i personalitzada per satisfer les demandes del mercat.

Creació d’un equip robust i equilibrat

La inclusió de persones neurodivergents en els equips de treball no només enriqueix la diversitat cognitiva, sinó que també fomenta un ambient col·laboratiu i respectuós. A l’integrar diferents formes de pensar, es crea un equip equilibrat i complementari, capaç d’abordar reptes des de múltiples perspectives, adaptar-se fàcilment als canvis i trobar solucions innovadores.

Recomanacions per a una contractació més inclusiva

En aquesta secció es presenten recomanacions clau per garantir una contractació inclusiva i equitativa.

Polítiques de reclutament i selecció

És fonamental desenvolupar polítiques de reclutament i selecció que fomentin la diversitat i la inclusió en el procés de contractació. Això és centrar-se en les competències i el talent.

Entrevistes i avaluacions justes i equitatives

Les entrevistes i avaluacions han de dur-se a terme evitant prejudicis i estereotips, assegurant la igualtat d’oportunitats per a totes les persones candidates.

És essencial brindar suport i recursos addicionals a les candidatures, durant el procés de contractació, assegurant que puguin mostrar tot el seu potencial.

Formació i sensibilització en neurodiversitat

Educant sobre les diferències neurològiques

La formació sobre les diferències neurodiverses és essencial per fomentar la comprensió i acceptació a l’entorn laboral. Al proporcionar informació precisa i actualitzada, es contribueix a crear un ambient de treball més inclusiu i respectuós.

Fomentant l’empatia i la comprensió

L’empatia i la comprensió són fonamentals en la interacció amb qualsevol persona. En promoure l’empatia cap a les diferents formes de processament cognitiu, es construeix un ambient laboral més empàtic i col·laboratiu, on cada persona se sent valorada i respectada.

Promovent la diversitat a tots els nivells

La promoció de la diversitat a tots els nivells de l’empresa és clau per assegurar una cultura inclusiva i diversa. En reconèixer i valorar les diferències neurodiverses, es fomenta un ambient de treball en què s’aprecia la singularitat de cada individu i es potencien les habilitats úniques de cada persona.

DADES A DESTACAR

Un 72% de les persones responsables de RRHH creu que la importància de la neurodiversitat augmentarà en els propers anys.

Entre un 10% i un 20% de la població és neurodivergent, un concepte que inclou condicions com l’autisme, la dislèxia, la dispràxia o el TDAH.

Les persones neurodivergents compten amb habilitats especials que poden contribuir a augmentar la innovació i la productivitat.

Un 18% de les companyies Top Employers a Espanya ja ha implantat iniciatives per a la inclusió de la neurodiversitat.

No Comments
Post a Comment