Com poden conviure fins a quatre generacions en un mateix entorn laboral?

OBBIA / Recursos  / Com poden conviure fins a quatre generacions en un mateix entorn laboral?
diversidad intergeneracional

Com poden conviure fins a quatre generacions en un mateix entorn laboral?

La diversitat generacional, significa, simplement, persones d’edats o generacions diferents treballant juntes en una mateixa empresa o organització.

La gestió multigeneracional és un repte del present i per al futur, que requereix aprendre noves formes d’aprofitar al màxim la riquesa d’experiències i mentalitats.

identificación por generaciones

Compartim 9 pràctiques que et poden ajudar per una bona gestió de la diversitat generacional

1. Lideratge inclusiu: Que fomenti i enfoqui el seu lideratge a equilibrar les diferències i el talent heterogeni, perquè cada persona aporti el millor de sí mateixa, i es generi un valor afegit al conjunt.

2.Gestió efectiva: La gestió de persones no només ha de basar-se en criteris de cost, perquè pot comportar pèrdues de compromís i de coneixement. És interessant contemplar criteris que permetin potenciar el talent intergeneracional perquè sigui un valor afegit per a les persones.

3.Polítiques de reclutament i selecció: Tenir en compte perfils de qualsevol edat, d’acord amb el lloc de feina, que tendeixin a l’equilibri generacional.

4.Potenciar els equips de treball diversos: Així s’eviten equips mimètics i homogenis, flueix el coneixement i facilita la interacció.

5.Plans de carrera i desenvolupament: Per a totes les edats, evitant arribar a un estancament de sèniors. Comptar amb els sènior pel traspàs de coneixement o formació.

6. Mentoring: entenent que la mentoria també pot ser inversa. Tant una persona sènior pot mentoritzar una junior, com una junior pot acompanyar a una sènior en altres àrees de treball.

7. Esquemes flexibles: Disseny de diferents normatives segons les necessitats de les persones, la seva generació o moment vital; en temes de salut i ergonomia, rotació de càrregues de feina, teletreball, plans de salut, conciliació, incentius, entre d’altres.

8. Pla de Formació: Reconèixer els propis estereotips i prejudicis, dissenyar accions per impulsar activitats que fomentin la cultura multigeneracional.

9. Comunicació: Tenir en compte una línia de comunicació que representi a totes les generacions. Pensar en el llenguatge, fotografies i materials, per a que totes les persones se sentin incloses.