Diagnòstic de Diversitat i Inclusió

OBBIA / Recursos  / Diagnòstic de Diversitat i Inclusió
diagnóstico de diversidad e inclusión

Diagnòstic de Diversitat i Inclusió

El diagnòstic de Diversitat i Inclusió de l’empresa permet potenciar el valor de la plantilla i crear valor afegit per a l’organització.

 

El diagnòstic com un mitjà  per impulsar el canvi

 • Per conèixer quines accions s’haurien de reforçar i potenciar.
 • Corregir i compensar els elements que no aporten.
 • Explotar oportunitats, fer front a les amenaces, i, d’ aquesta manera, generar valor i optimitzar costos.

 

Elaborar una estratègia de Diversitat i Inclusió

 • Per avançar en la gestió del talent divers com a avantatge competitiu per a l’ empresa.
 • Ser sostenible socialment.
 • Disposar d’una plantilla més creativa i innovadora fent que la marca sigui més competitiva i rendible.

Però, realment, per a què serveix?

 • Prendre consciència de la varietat de realitats de les persones treballadores de l’ empresa.
 • Conèixer quines dinàmiques i accions s’estan desenvolupant.
 • Identificar les vostres fortaleses i punts febles en matèria de diversitat.
 • Optimitzar la diversitat a favor de les persones treballadores i d’altres grups d’ interès.

Què necessitem per fer un bon diagnòstic?

 • Recollir dades objectives i representatives de la plantilla.
 • Entrevistes (amb RRHH i grupals)
 • Anàlisi de documents bàsics de RRHH (per exemple, pla d’igualtat, procés de selecció, manual onboarding, entre d’altres)

A partir de les dades recollides, tant quantitatives com qualitatives, elaborem i presentem:

 1. Mapa de la diversitat

Diversitat visible i diversitat no visible. Es mostra com d’heterogènia és la plantilla a tots els nivells

 1. Anàlisi de la diversitat

Interpretem la informació del mapa de la diversitat per entendre el seu possible impacte en el negoci.

Mitjançant aquest anàlisi obtenim informació objectiva de les particularitats de les persones treballadores, de les dinàmiques en els equips i la seva gestió.

 1. Diagnòstic de la diversitat

Valoració professional i objectiva de la realitat de l’ empresa des del punt de vista de la diversitat de la plantilla, la seva gestió i la influència en el desenvolupament del negoci i consecució dels objectius de l’ empresa.

Propostes d’accions de millora, mesures de correcció, reforç,  creació o eliminació d’actuacions.

 

Si vols més informació contacta’ns a través de hola@obbia.cat, o bé, agenda una sessió de consulta gratuïta.